Ułatwienia dla pacjentów słabowidzących:

  • Powiększenie tekstu - kliknij ikonę z literą "T", w prawym górnym rogu ekranu.
  • Odsłuchanie treści na stronie - zaznacz tekst i kliknij pojawiający się symbol głośnika (zielone tło).

Szanowny Pacjencie,
Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, że:
Administratorem pozyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście z siedzibą w Warszawie, 01-445 przy ul. Ciołka 11.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa.
Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy:
Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej;
Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia;
Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
Administrator danych jest obowiązany na Pani/Pana wniosek poinformować o przysługujących Pani/Panu prawach oraz udzielić, odnośnie do Pani/Pana danych osobowych informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, w terminie 30 dni. Uprawnienie przedmiotowe przysługuje Pani/ Panu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.